Jag och mig själv

Hur man bryter det djupa destruktiva tankemönster, som många tyvärr lyckats skapa.

Ställ dig själv frågan, vem är jag? och vem är mig själv?

Människors pratar mycket om exempelvis:
 • Den viktigaste relationen du har är den med sig själv. 
 • Du måste tänka mer på dig själv.
 • Du måste ta hand om dig själv.

Du måste lära känna dig själv.
Eller saker man vanligtvis säger, exempelvis:
 • "Jag sa till mig själv att..."
 • "Jag skrattade åt mig själv.."
 • "Jag orkar inte med mig själv längre.."
 • "Jag orkar inte leva med mig själv.."
 • "Jag blir galen på mig själv ibland.."
 • "Jag förstår mig inte på mig själv.."
 • "Att jag aldrig lär mig själv.."
 • "Jag har lärt mig själv att.."
 • "Jag behöver bara vara med mig själv ett tag.."
 • "Jag känner mig själv."
 • "Jag måste tänka efter om detta är bra för mig.." (tänkaren är alltså "mig själv" ?)

Vem är då jag? och vem är "mig själv" som jag måste ta hand om, lära saker och leva med?
Är jag två personer? En som är själva jag som person och en som jag måste ha en relation med?!

Många av de som mår psykiskt dåligt tänker mycket fram och tillbaka, vad är rätt, vad är fel, mår jag bra eller dåligt. De har svårt att fatta beslut för de lyssnar på "sig själv", inte på vad själva Jaget vill.

Ett exempel kan vara:
"Jag vill jättegärna följa med på den där festen som jag har längtat så mycket efter, men jag har sån frukansvärd ångest. Därför måste jag tänka på "mig själv" och stanna hemma."

"Jag vill på fest, men jag låter "mig själv"(ångesten) ta makten och säger därför nej." - med andra ord.


Jag tror av egen erfarenhet att "mig själv" är egot. Matar man då egot egnom att låta det bestämma över det riktiga jaget kommer man aldrig ur en ond cirkel. Du är inte "dig själv" - tänkaren, känslorna.

Du är den som är medveten om att du tänker, känner osv. - Medvetenheten bakom identitet, kön, religion, ursprung, status, karriär osv..
Men det är inte så lätt att förstå, när vi redan som nyfödd fick en identitet, religion, kön, klass, land.. osv.
Vi har matat egot hela livet, så många tror idag att lyckan ligger i framgång, berömelse och förmögenhet.


Blunda, lyssna på tankarna utan att döma dem. Tillåt dig att känna ångest, sorg eller rädsla, tillåt dig att ha hemska, skrämmande tankar och se mönstret utan att göra något. Fundera sedan vilka tankar som du själv har valt och vilka som du inte är medveten om att du tänker och de styr ditt liv.

Peace